luni, decembrie 5 www.impactinolt.ro

Prejudicii descoperite de Curtea de Conturi la primăriile din Olt

Indemnizații de hrană acordate fără bază legală, cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuțiile prevăzute în actele normative de înființare, precum și ”tradiționalele” plăți efectuate pentru lucrări neexecutate – sunt doar câteva dintre neregulile descoperite de Curtea de Conturi la primăriile din Olt.

Recent dat publicității, raportul privind finanțele publice locale pe anul 2018 consemnează la nivel de județ un prejudiciu total estimat la peste 2 milioane de lei. Din cele 42 de entități verificate, cel mai mare prejudiciu a fost descoperit la Primăria Stoenești, unde Curtea de Conturi a constatat că s-au efectuat plăți în valoare de 440.000 de lei pentru lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor și decontate de beneficiar la obiectivul de investiții „Rețea de canalizare în comuna Stoenești județul Olt“.
Prejudicii au mai fost descoperite la:

Primăria Corbu – 124.000 lei – lucrări neexecutate la obiectivele de investiții „Modernizare Infrastructura Rutieră“ şi „Reabilitare și modernizare Școala gimnazială”;
-Primăria Vitomirești -110.000 lei – plăți efectuate pentru lucrări neexecutate la obiectivele de investiții „Modernizare infrastructură rutieră“ și ,,Construire și dotare Grădiniță cu program normal”;
-Primăria Orlea – 95.000 lei – efectuarea de cheltuieli de capital fără contraprestație la obiectivul de investiții „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Orlea”;
-Primăria Vădastra – 94.000 lei – efectuarea de cheltuieli de capital fără contraprestație, respectiv cheltuieli pentru montaj utilaje la stația de epurare fără ca utilajele să fie montate, la obiectivul de investiții „Canalizare și stație de epurare în sistem centralizat în Comuna Vădastra”;
-Primăria Colonești – 79.000 lei – plăti efectuate pentru lucrări neexecutate la obiectivul de investiții „Modernizare şi extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Colonești”;
-Primăria Slatina – 69.000 lei – efectuarea de cheltuieli de capital pentru categorii de lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor și decontate de beneficiar, în cazul obiectivului de investiții „Amenajare parc la Unitatea Militară din strada Tunari Nr. 1 Mun. Slatina” (22.000 lei), „Reabilitare termică bloc G2 Municipiul Slatina, strada Aleea Bradului” – la ordonatorul terțiar de credite Direcția Administrare Patrimoniu Slatina (25.000 lei), efectuarea de cheltuieli de capital fără contraprestație reprezentând contravaloare lucrări neexecutate, înscrise în situațiile de plată decontate – la ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național ,,Radu Greceanu”. (22 mii)
-Primăria Potcoava – 54.000 lei – efectuarea de cheltuieli de capital fără contraprestație precum și decontarea unor articole de cheltuieli care erau, conform clauzelor contractului de lucrări, în sarcina executantului, la obiectivul de investiții „Modernizare străzi; Zootehniei, Delureni, Turturelelor, Dudului, Bandonelelor, Cîrstești, Liceului, Tineretului, Dealului, Parcului, Întreprinzătorilor, Primăverii, Argului, Scolii, Iric, Florilor, Izvorului, Ghioceilor, Lunca Plapcei, Salciilor, Osica Mică în localitatea Potcoava”.
-Primăria Băbiciu – 52 mii lei – efectuarea de cheltuieli de capital pentru lucrări care erau, conform clauzelor contractuale, în sarcina executantului
-Primăria Obîrșia – 51.000 lei – plăți pentru lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor şi decontate de beneficiar, la obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Școala Generală clasele I-VIII, comuna Obârșia”;
-Primăria Bălteni – 41.000 lei – plăti nelegale reprezentând contravaloare lucrări neexecutate la obiectivele de investiții „Modernizare drumuri comunale în comuna Bălteni, ” şi “Amenajare interioară Primăria comunei Bălteni “;
-Primăria Gîrcov – 38.000 lei – efectuarea de cheltuieli de capital pentru categorii de lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată sau care erau, conform clauzelor contractuale, în sarcina executantului;
-Primăria Giuvărăști – 33.000 lei – cheltuieli de capital fără contraprestație la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale” și cheltuieli de capital care, conform contractului de lucrări, sunt în sarcina executantului;
-Primăria Brîncoveni – 28.000 lei – cheltuieli de capital fără contraprestație la obiectivul de investiții „Asfaltare DC 80 de la km 1+800 la km 6+400, comuna Brâncoveni, jud. Olt”, reprezentând categorii de lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor şi decontate de beneficiar;
-Primăria Ghimpețeni – 21.000 lei – plăți reprezentând contravaloare categorii de lucrări neexecutate sau executate necorespunzător, în cazul obiectivului de investiții ,,Alimentare cu apă în comuna Ghimpețeni”;
-Primăria Vișina Nouă – 27.000 lei – plăți pentru lucrări neexecutate în cantitățile facturate de constructor și decontate de beneficiar la obiectivul de investiții „Amenajare Islaz, reprezentând lucrări de săpat, excavat pe pârâul Obârșia în partea de SE”
-Primăria Baldovinești – 16.000 lei– plăți pentru lucrări neexecutate în cantitatea facturată şi plătită;
-Consiliul Județean Olt – 16.000 lei – efectuarea de cheltuieli de capital fără contraprestație la obiectivul de investiții „Pod beton armat pe DJ 703D KM 17+900, Cungrea”, reprezentând categorii de lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor și decontate de beneficiar;
-Primăria Teslui – 12.000 lei – plăți reprezentând contravaloare categorii de lucrări neexecutate, înscrise în situații de plată întocmite la obiectivul de investiții „Înființare rețea de alimentare cu apă sat Corbu, comuna Teslui” și cheltuieli de capital peste valoarea lucrărilor executate şi înscrise în situaţiile de plată;
-Primăria Tia Mare – 10.000 lei – cheltuieli de capital fără contraprestație, reprezentând categorii de lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor şi decontate de beneficiar, la obiectivul de investiții ,,Alimentare cu apă în Comuna Tia Mare”;
-Primăria Piatra Olt – 6.000 lei – plăți pentru lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor și decontate de beneficiar la obiectivul de investiții „Modernizare, reabilitare școala primară, sat Bistrița Nouă”;
-Primăria Bîrza – 6.000 lei cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor și decontate de beneficiar la obiectivul de investiții ,,Reabilitare Scoală Gimnazială Braneț, sat Braneț, comuna Bârza județ Olt”;
-Primăria Priseaca – 6.000 lei – cheltuieli de capital pentru categorii de lucrări neexecutate în cantităţile înscrise în situaţiile de plată întocmite de constructor şi decontate de beneficiar la obiectivul de investiţii ,,Asfaltare strada Victoriei şi strada Bradului în Comuna Priseaca, judeţul Olt”;
-Primăria Izbiceni – 4.000 lei – cheltuieli de capital fără contraprestație, reprezentând categorii de lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor şi decontate de beneficiar, precum şi decontarea contravalorii unor articole de lucrări reprezentând probe şi încercări, în condițiile în care prin contractul de lucrări se stipulează că acestea se suportă de către executant, în cazul obiectivului de investiții ,,Dispensar medical uman comuna Izbiceni”;
-Primăria Valea Mare – 4.000 lei – cheltuieli cu bunuri şi servicii fără contraprestație la obiectivul de lucrări ,,Modernizare fântâni în comuna Valea Mare”.

Raportul Curții de Conturi consemnează și prejudicii provenite din efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de înființare, exemple în acest sens fiind Primăria Perieți – 194.000 lei, Primăria Drăghiceni – 92.000 lei și Primăria Piatra Olt – 6.000 lei.
De asemenea, în raport sunt menționate și prejudicii generate de efectuarea unor cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare, descoperite la: Primăria Slatina – 156.000 lei, Primăria Caracal -114.000 lei, Primăria Băbiciu – 4.000 lei, Gîrcov – 4.000 lei, Perieți – 7.000 lei, Văleni – 6.000 lei și Vîlcele – 3.000 lei. În majoritatea cazurilor este vorba de acordarea indemnizației de hrană pentru luna decembrie 2018.
”Referitor la abaterile care au determinat producerea de prejudicii, s-a constatat necunoașterea de către personalul de specialitate al unităților administrativ – teritoriale a prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, organizarea defectuoasă a controlului intern, a controlului financiar preventiv propriu şi auditului public intern, exercitarea unei activități necorespunzătoare de către managementul entităților, în sensul neimplicării sistematice în detectarea și identificarea la timp a neregulilor generatoare de prejudicii, precum și urmărirea defectuoasă a derulării contractelor de achiziție publică, a comportamentului antreprenorilor din perspectiva respectării clauzelor contractuale, decontarea lucrărilor fără efectuarea verificărilor calitative și cantitative obligatorii”, se precizează în raportul Curții de Conturi.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.