luni, mai 16 www.impactinolt.ro

Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la primăriile din Olt

Curtea de Conturi a publicat ieri raportul privind finanțele publice locale pe anul 2019, prejudiciul la nivel de județ fiind estimat la peste 2 milioane lei. Pe lângă multe alte nereguli, auditorii au descoperit plăți efectuate pentru lucrări neexecutate, cheltuieli de personal fără respectarea prevederilor legale și cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuțiile prevăzute în actele normative de înființare.

La Primăria Slatina, prejudiciul a fost estimat la 431.000 lei (315.000 lei – UATM Slatina – activitate proprie, 67.000 lei – Direcția Patrimoniu, 49.000 lei – Clubul Sportiv Municipal):

  • 113.000 lei – plata unor cheltuieli reprezentând contravaloarea unor despăgubiri morale stabilite de instanțele competente în sarcina unor salariați, fără ca aceste plăti să fie recuperate de la persoanele responsabile și reîntregite creditele bugetare;
  • 194.000 lei – nu au fost respectate prevederile legale privind acordarea și regularizarea avansurilor pentru executarea de lucrări;
  • 67.000 lei – cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație, respectiv servicii de măturat manual trotuare și servicii de evacuare ape pluviale nerecepționate în cantitatea facturată și plătită;
  • 49.000 lei – cheltuieli de capital pentru categorii de lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor și decontate de beneficiar, în cazul unui obiectiv de investiții;
  • 8.000 lei – plăți pentru categorii de cheltuieli neexecutate în cantitatea facturată

Prejudicii au fost constatate și la următoarele primării:
Caracal – 70.000 lei – efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii care erau, conform clauzelor contractuale, în sarcina executantului;
Cârlogani – 254.000 lei – efectuarea de cheltuieli de capital fără contraprestație la obiectivul de investiții „Reabilitarea, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII, Cârlogani, județul Olt”
Cilieni – 374.000 lei – Păgubirea bugetului local prin pierderi patrimoniale provenite din lipsa din casierie a sumelor reprezentând venituri încasate în numerar;
-10.000 lei – cheltuieli reprezentând serviciu de consultanță în vederea realizării documentației privind Sistemul de Control Intern Managerial, în condițiile în care nu există bază legală pentru astfel de cheltuieli;
Curtisoara – 67.000 lei – cheltuieli de capital fără contraprestație, reprezentând categorii de lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor și decontate de beneficiar, în cazul obiectivului de investiții ,,Înființare rețea publica de apa uzata și stație de epurare în satele Proaspeți și Linia din Vale
-5.000 lei – plăți către un operator economic fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate;
Deveselu – 11.000 lei – cheltuieli de personal, reprezentând contravaloare indemnizație de hrană, acordată fără bază legală.
Dobrețu – 28.000 lei – cheltuieli de personal reprezentând majorare a salariilor de bază ale personalului nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, fără bază legală.
Dobrosloveni – 118.000 lei – cheltuieli de capital fără contraprestație, reprezentând categorii de lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plata întocmite de constructor și decontate de beneficiar, în cazul obiectivului de investiții: ,,Grădinița cu program prelungit, localitatea Reșca;
– 2.000 lei – cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile entității;
Dobrun – 242.000 lei – actualizarea eronata a prețului contractului de lucrări la obiectivul de investiții „Construcție pod din beton armat peste râul Olteț pe DC 10 intre satul Dobrun și satul Șopârlița
Găneasa – 24.000 lei – cheltuieli de capital fără contraprestație, la obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala Gimnaziala Dranovățu”
Grădinile – 54.000 lei – cheltuieli nejustificate, reprezentând contravaloarea unor categorii de lucrări care erau în sarcina executantului conform clauzelor contractului de lucrări, la obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 139”
Grojdibodu – 6.000 lei – cheltuieli de capital fără contraprestație, la obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Hotaru”
Gura Padinii – 12.000 lei – cheltuieli de capital fără contraprestație, reprezentând categorii de lucrări neexecutate în cantitățile înscrise în situațiile de plată întocmite de constructor și decontate de beneficiar, în cazul obiectivelor de investiții: ,,Reabilitare și modernizare Școala Gimnaziala nr. 1 Gura Padinii”, ,,Extindere și modernizare cort de evenimente, comuna Gura Padinii” și „Înființare sistem alimentare cu apa comuna Gura Padinii”.
Ianca – 19.000 lei – cheltuieli de capital fără contraprestație la obiectivul de investiții „Prima Înființare a Sistemului de Canalizare menajera în Satul Potelu, Comuna Ianca”
Milcov – 25.000 lei – cheltuieli de capital pentru categorii de lucrări care nu au fost executate, la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Milcov”
Osica de Jos – 17.000 lei – plăți pentru lucrări neexecutate la obiectivele de investiții ,,Modernizare și extinderea Căminului Cultural” și ,Construcție, modernizare tribune, vestiare, băncuțe, împrejmuire teren de sport comunal”
Rusănești – 11.000 lei – cheltuieli fără contraprestație la lucrările reprezentând „execuția de lucrări de întreținere și reabilitare drumuri comunale”
Scărișoara – 21.000 lei – plăți către un operator economic fără existenta documentelor justificative
Ștefan cel Mare – 21.000 lei – plăți reprezentând contravaloare categorii de lucrări care nu au fost executate, la obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman”
Tufeni – 95.000 lei – plăți reprezentând contravaloare lucrări neexecutate, executate în cantități mai mici decât cele înscrise în situațiile de plată ori prevăzute în contract în sarcina executantului, la obiectivul de investiții „Sistem centralizat de ape uzate menajere”
Vlădila – 6.000 lei – plăți pentru cheltuieli de capital fără contraprestație, la obiectivul de investiții „Reparații cișmele publice și amenajarea terenului aferent cu alei, parcări și loc de joaca pentru copii”
Vulturești – 54.000 lei – ajustarea eronată a prețului contractului de achiziție publică pentru actualizarea manoperei la obiectivul de investiții „Înființare rețea publică de apă uzată în satele Vulturești și Valea lui Alb
-16.000 lei – plăți reprezentând contravaloare lucrări neexecutate la obiectivele de investiții „Înființare rețea publică de apă uzată în satele Vulturești și Valea lui Alb”, „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială” și efectuarea de lucrări neconforme la obiectivul de investiții „Asfaltare DC 36 Dobroteasa-Dienci, km 3+250+500”

”Referitor la abaterile care au determinat producerea de prejudicii, s-a constatat: necunoașterea de către personalul de specialitate al unităților administrativ- teritoriale a prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor; organizarea defectuoasă a controlului intern, a controlului financiar preventiv propriu şi auditului public intern; exercitarea unei activități necorespunzătoare de către managementul entităților, în sensul neimplicării sistematice în detectarea și identificarea la timp a neregulilor generatoare de prejudicii; urmărirea defectuoasă a derulării contractelor de achiziție publică, a comportamentului antreprenorilor din perspectiva respectării clauzelor contractuale, decontarea lucrărilor fără efectuarea verificărilor calitative și cantitative obligatorii”, se precizează în raport.

Potrivit aceleași surse, în unele cazuri abaterile au fost remediate în timpul misiunilor de audit.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.