sâmbătă, aprilie 13 www.impactinolt.ro

Un primar PSD și patru afaceriști, trimiși în judecată pentru fapte de corupție

Nume nou în ”galeria” primarilor olteni cu probleme penale. La finalul anului trecut, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt l-au trimis în judecată pe Viorel Marius Măgureanu, edilul comunei Ștefan Cel Mare, acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție în formă continuată. În același dosar au fost trimiși în judecată și administratorii a patru firme, acuzați de complicitate.

Atât Viorel Marius Măgureanu, primarul comunei Ștefan Cel Mare, cât și Buruntia Marian, administrator al S.C. MARCEL & MARIAN S.R.L., Gheorghe Marius, administrator al S.C. MARIAD INTERCONS S.R.L., Gheorghe Florin Adrian – consilier juridic la SC MARIAD INTERCONS SRL şi administrator la SC INREDIGO SRL, și Olteanu Cristian Nicolae – administrator al SC COLAD INTERCONS SRL, au fost trimiși în judecată în stare de libertate.

”În fapt, s-a reţinut că inculpatul Măgureanu Viorel Marius, în perioada 2007-2015, în calitate de primar al comunei Ştefan cel Mare, jud. Olt, având atribuţii de ordonator principal de credite, a încălcat dispoziţiile legale cu ocazia încheierii şi pe timpul derulării contractelor de achiziţii publice nr. 3420/26.11.2007, încheiat de Primăria Comunei Ștefan cel Mare cu SC MARCUS IMPEX SRL, având ca obiectiv „Reabilitare Școala I – VIII Ștefan Cel Mare,; Contractul nr. 2097/15.11.2011, încheiat de Primăria Comunei Stefan cel Mare cu SC MARIADINTERCONS SRL, având ca obiectiv „Lucrări învelitoare grădinița Ianca Nouă; Contractul nr. 2109/16.11.2011, încheiat de Primăria Comunei Stefan cel Mare cu SC INREDIGO SRL, având ca obiectiv „Lucrări reabilitare termosistem grădinița Ianca Nouă; Contractul nr. 906/08.06.2012, încheiat de Primăria Comunei Stefan cel Mare cu SC COLAD INTERCONS SRL, având ca obiectiv „Lucrări amenajare grup sanitar și alei exterioare grădinița Ianca Nouă; Contractul nr. 2431/11.12.2015, încheiat de Primăria Comunei Stefan cel Mare cu SC MARIAD INTERCONS SRL, având ca obiectiv „Lucrări execuție podețe DC 40 com. Ștefan cel Mare”; semnând situaţii de lucrări şi acceptând la plată facturi întocmite de către reprezentantii societăţilor executante ale lucrărilor şi dispunând plata acestora, lucrări care fie nu au fost executate, fie au fost executate parţial sau în cantităţi mai mici decât cele prezentate în documente, contribuind la producerea unui prejudiciu bugetului local al UATC Ștefan cel Mare jud. Olt, şi implicit un folos nejustificat pentru respectivele societăţi, în sumă totală de 420.653 lei, inclusiv TVA, reprezentând diferenţe constatate între valoarea lucrărilor cuprinse în situaţiile de plată întocmite şi aprobate de către beneficiar şi respectiv valoarea lucrărilor regăsite efectiv pe teren.
Exercitarea atribuţiilor de serviciu de către inculpatul Măgureanu Viorel Marius a fost îndeplinită în mod defectuos, prin acţiuni de încălcare a dispoziţiilor legale care reglementează administrarea, aprobarea şi utilizarea fondurilor publice locale de către ordonatorii de credite, iar contractele cu nr. 2097/15.11.2011, 2109/16.11.2011 și 906/08.06.2012 au fost încheiate de către inculpatul Măgureanu Viorel Marius, în calitate de reprezentant al autorității contractante, prin atribuire directă și cu fracționarea unor lucrări privind același obiectiv. (…) Totodată, în privinţa contractelor nr. 2097/15.11.2011, 2109/16.11.2011, 906/08.06.2012 şi 2431/11.12.2015 nu au existat hotărâri ale consiliului local de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice privind lucrările de investiţie publică, contrar dispoz. art. 36 alin.4 lit. d şi art. 126 din Legea nr. 215/2001, proiecte tehnice, autorizații de construire și inculpatul nu a asigurat execuția corectă a lucrărilor prin intermediul dirigintelui de specialitate, deși acestea erau condiții obligatorii impuse de Legea 50/1991(art.1,3) și Legea 10/1995 (art. 13 și art. 21), pentru astfel de lucrări”, se precizează în rechizitoriul procurorilor olteni.

Potrivit aceleași surse, inculpatul Măgureanu Viorel Marius a acţionat cu intenţie directă, ”prevăzând rezultatul faptelor sale şi urmărind producerea lui prin săvârşirea faptelor, la toate contractele de lucrări ce fac obiectul prezentei cauze, din anul 2007 până în anul 2015, inculpatul nu a asigurat calitatea lucrărilor prin intermediul unui diriginte de şantier, nu a emis autorizaţii de construire, unele lucrări nu au beneficiat de proiect tehnic, în schimb a semnat toate situaţiile de lucrări ale constructorilor, certificând astfel exactitatea lucrărilor şi a materialelor folosite, desi inculpatul nu are o pregătire de specialitate şi nici nu a recurs la un specialist pe timpul derulării execuţiei lucrărilor şi a acceptat la plată facturile întocmite de către reprezentantii societăţilor executante ale lucrărilor, dispunând plata acestora, în condiţiile în care, în cunoştinţă de cauză, inculpatul a acţionat astfel ştiind că execuţia lucrărilor în sine şi verificarea situaţiilor de lucrări şi de plată, întocmite de către constructori şi care au stat la baza emiterii facturilor, nu au benficiat de aportul unor specialişti în domeniu, ci, astfel cum a recunoscut şi inculpatul, referindu-se la recepţia lucrărilor, <fiind efectuată mai mult vizual fără alţi parametri de verificare a calităţii>”.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la bunuri mobile și imobile deținute de inculpați.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.