joi, noiembrie 30 www.impactinolt.ro

Fost șef al Gărzii Financiare Olt, 3 ani cu suspendare

Valentin Stan, fost șef al Gărzii Financiare Olt, a fost condamnat de Judecătoria Caracal la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie. Instanța l-a obligat la plata prejudiciului și la prestarea a 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

”Condamnă pe inculpatul Stan Valentin la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu, asimilată infracţiunilor de corupţie. În baza art. 91 alin. 1 şi art. 92 alin. 1 din Codul Penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de supraveghere. (…) Impune inculpatului Stan Valentin ca pe durata termenului de supraveghere să execute următoarele obligaţii: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin.3 din Codul penal, dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei Bucureşti, sector 1. (…) Admite cererea părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi obligă inculpatul Stan Valentin la plata către aceasta a sumei de 75.326 lei, despăgubiri civile, reprezentând prejudiciul produs bugetului general consolidat al statului cât şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii ce se calculează potrivit legislaţiei fiscale în vigoare până la data când suma va fi integral achitată”, se precizează în încheierea Judecătoriei Caracal. Sentința a fost deja atacată atât de inculpat cât și de procurori la Curtea de Apel Craiova, un prim termen al apelului fiind stabilit pentru data de 25 octombrie.
Valentin Stan este acuzat de procurori că, în perioada în care era șef al Administrației Finanțelor Publice din Drăgănești Olt, a restituit scrisoarea de garanție a unei societăți cu încălcarea prevederilor legale, prejudiciind statul cu 75.000 lei.
”Inculpatul Stan Valentin, în calitate de şef al Administraţiei Finanţelor Publice a oraşului Drăgăneşti-Olt, autoritate fiscală competentă să execute garanţia bancară în cazul neplăţii accizelor care urmau a deveni exigibile în perioada de valabilitate a Scrisorii de Garanţie Bancară, eliberată de către Banca Transilvania sub nr. 6241/20.07.2009, pentru obţinerea autorizaţiei de operator înregistrat de către SC BRENDING IMPEX SRL, a îndeplinit un act în exercitarea atribuţiilor de serviciu – restituirea scrisorii de garanţie (fără a exista dovezi scriptice de predare-primire) către reprezentantul societăţii Lică Iulian Mirel, prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege – art. 198 din Legea nr. 571/2003, care specifică faptul că scrisoarea reprezenta o garanţie depusă la autoritatea fiscală, încât aceasta să asigure riscul neplatii accizelor exigibile, iar potrivit normelor de punere în aplicare a legii, garanţiile sunt valabile atât timp cât nu sunt executate de organul fiscal la care este înregistrat operatorul (AFP Drăgăneşti-Olt) şi cât timp nu a expirat termenul de valabilitate stipulat în cuprinsul înscrisului care atestă garanţia, astfel încât, raportat la momentul restituirii la bancă a scrisorii de garanţie-16.09.2009, aceasta întrunea toate elementele de valabilitate, iar prin activitatea funcţionarului public de restituire a garanţiei bancare, fără a exista vreun drept ori vreo obligaţie de restituire înainte de expirarea valabilităţii scrisorii de garanţie, aşadar contrar dispoziţiilor legale menţionate referitoare la garanţie şi executarea acesteia, precum şi a dispoziţiilor prev. în art. 43 alin. 1, art. 45 alin. 1 şi 86 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, care prevăd că ,,Funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice”, organul fiscal competent s-a aflat în imposibilitate de a putea executa garanţia, ca urmare a neplăţii accizei, în valoare de 219.228 lei, aferentă unor operaţiuni comerciale intracomunitare cu motorină, derulate de către SC BRENDING IMPEX SRL în luna aprilie 2010 (în perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie), astfel încât s-a produs o pagubă bugetului statului, în sumă de 75.326 lei, reprezentând cuantumul garanţiei bancare, care nu a putut fi executată de către autoritatea fiscală competentă şi totodată s-a obţinut un folos material necuvenit, prin această modalitate, pentru SC BRENDING IMPEX SRL, care a intrat în posesia cuantumului garanţiei bancare, restituind scrisoarea unităţii bancare şi apoi continuându-şi activitatea comercială şi generând prejudicii bugetului consolidat al statului”, precizau procurorii.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.