sâmbătă, aprilie 13 www.impactinolt.ro

Soția fostului șef al Jandarmeriei Olt a câștigat procesul cu Primăria Slatina

Dată afară de la Patrimoniu din postul de șef Birou Administrativ în urma unei reorganizări despre care a susținut că a fost de fapt doar un „plan mascat de înlăturare a unui salariat incomod” care a fost audiat în dosarul de la DNA privind achizițiile de materiale sanitare din perioada stării de urgență și „a refuzat să depună declarații neconforme așa cum i-a cerut conducerea direcției”, Angelica Drejoi a învins Primăria Slatina în instanță.

În luna noiembrie a anului trecut, Curtea de Apel Craiova a admis, în rejudecare, acțiunea acesteia și a constatat nulitatea HCL 295/17.09.2021 privind reorganizarea Direcției Administrare Patrimoniu Slatina, hotărârea instanței fiind definitivă.

„Curtea reţine că simpla enumerare a trei motive, precum şi a cauzelor pentru care s-a propus/decis reorganizarea serviciului public, neînsoţită de o analiză aprofundată din care să reiasă eficientizarea Direcţiei de Administrare Patrimoniu, prin măsurile adoptate, (…) nu are la baza o cauza reala si serioasă.

Cauza desfiinţării unui post este reală când are caracter obiectiv şi poate consta nu numai în dificultăţi economice, ci şi în necesitatea de a reorganiza activitatea (…), astfel că angajatorul are prerogativa de a stabili organigrama aşa cum apreciază că o impun indicatorii instituţiei. Cu toate acestea, deşi se recunoaşte angajatorului libertatea organizării propriei activităţi, nu se poate disimula scopul de a înlătura un salariat sub apanajul reorganizării instituţiei din care acesta făcea parte.

Fără îndoială, oportunitatea concedierii este tot atributul angajatorului, care decide dacă un post este neproductiv, dar în cazul aplicării dispoziţiilor art. 65 C. muncii trebuie apreciat postul ca atare, iar nu persoana care îl ocupă, în acest sens fiind și Decizia nr. ##/2013 a Curții Constituţionale.

Hotărârea de reorganizare a Serviciului Public Direcţia Administrare Patrimoniu nu are la bază o cauza reala, efectiva si serioasa având în vedere maniera în care s-a procedat la această reorganizare, în lipsa unor criterii clare din care să rezulte necesitatea şi oportunitatea luării acestei măsuri, precum şi a supunerii dezbaterii proiectului referitor la aprobarea organigramei în şedinţa extraordinară din data de 17.09.2021 prin suplimentarea ordinii de zi cu câteva ore înainte de începerea şedinţei.

Raportat la susţinerea intimatului pârât că adoptarea Hotărârii de Consiliu este o chestiune de oportunitate, competenţa revenind exclusiv administraţiei locale, Curtea arată că nu se poate reţine atributul legal exclusiv al acesteia în privinţa reorganizării activității, în baza prevederilor art. 518 alin. 6 Cod Administrativ, fără a avea în vedere şi atributul instanţei de a examina dreptul de apreciere al autorității publice din perspectiva exercitării puterii discreţionare şi a încadrării ei în limitele marjei de apreciere conferite de lege. (…)
Așadar, intimatul pârât avea obligaţia de a emite un act administrativ motivat atât în fapt, cât şi în drept prin care să justifice urgenţa suplimentării ordinii de zi din 17.09.2021, cât şi cauzele reale şi serioase care au condus la adoptarea măsurii, având în vedere că problema supusă discuţiei vizează reorganizarea unui compartiment prin aprobarea unei noi organigrame, ceea ce presupune motive serioase şi temeinice supuse unei analize prealabile şi dezbateri aprofundate, privind eficientizarea serviciului public raportat la motivele economice reale, având în vedere caracterul excepţional al măsurii reorganizării, astfel că o detaliere a motivelor era necesară cu atât mai mult cu cât instituţia emitentă dispune de o largă putere de apreciere, motivarea conferind actului transparenţă, particularii putând verifica dacă actul este corect fundamentat şi, în acelaşi timp, permite exercitarea de către instanţă a controlului jurisdicţional”, se arată în motivarea Curții de Apel Craiova.

Primăria, obligată la plata salariilor

Pe lângă procesul în care a cerut anularea HCL privind reorganizarea Patrimoniului, Angelica Drejoi a contestat în instanță și decizia de încetare a contractului individual de muncă, solicitând daune morale și repunerea în situația anterioară, iar săptămâna trecută Tribunalul Olt i-a admis în parte acțiunea.

„Dispune anularea deciziei nr. 58/07.02.2022. Obligă pârâta către reclamantă la plata drepturilor salariale prevăzute de art.80 Codul Muncii, de la data desfacerii contractului individual de muncă -07.02.2022 şi până la data reintegrării efective, respectiv, 22.12.2022. Respinge capătul de cerere privind acordarea daunelor morale, ca neîntemeiat. Obligă pârâta la plata sumei de 700 lei, către reclamantă, reprezentând onorariu avocaţial redus. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Olt”, se arată în hotărârea instanței.

Și ca să fie bine, să nu fie rău, pentru Patrimoniu s-a aprobat o nouă organigramă la ședința din ianuarie a Consiliului Local – rămâne cam cum era înainte de procese, nu se mai pomenește de reorganizare, cum de altfel nu se pomenește nici de HCL-ul desființat prin decizia Curții de Apel Craiova.
Între timp, în dosarul de la DNA privind achizițiile din pandemie încă se lucrează, una din angajatele de la Patrimoniu încheind acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. Vedem cine va mai „dansa” la bară…


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.