marți, septembrie 17 www.impactinolt.ro

PSD Olt, chiriaş rău platnic

Vremurile în care iubirea de partid era mai presus de orice şi se donau bani până şi din botezul copilului par să fi apus. PSD Olt a acumulat o datorie de aproape 500 de milioane lei vechi la Primăria Slatina – majorări de întârziere pentru neplata în termen a chiriei. “Cea mai puternică organizaţie” – cum e alintată de şefi, a solicitat, ca un amărât de rând, să-şi plătească datoria în rate, pe o perioadă de 5 ani.

Informaţia privind datoriile pe care le are PSD Olt apare într-un proiect ce s-a aflat pe ordinea de zi a ultimei şedinţei a Consiliului Local Slatina, proiect privind încheierea unui nou contract de închiriere a spaţiului cu destinaţie de sediu de la parterul blocului V5.

“Având în vedere: (…) – situaţia de plată a chiriei din care reiese faptul că Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Olt, figurează cu un debit în cuantum de 46.125,12 lei (majorări de întârziere pentru neplata în termen a chiriei potrivit) la data de 21.02.2017;
– angajamentul de plată nr. 31/21.02.2017 al Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Olt, înregistrat la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 552/21.02.2017, prin care se solicită eşalonarea debitului restant pe o perioadă de 60 luni (…)”, Consiliul Local Slatina a decis aprobarea închirierii spaţiului de la parterul blocului V5, în suprafaţă utilă de 132,34 mp, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii, chiria fiind de 389,1 lei pe lună.

Ca să ne mai şi distrăm, probabil, că doar “corb la corb nu-şi scoate ochii”, Consiliul Local majoritar pesedist ameninţă partidul cu rezilierea contractului dacă nu-şi plăteşte ratele timp de 3 luni:

“Se instituie obligaţie a Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Olt, în calitate de chiriaş în contractul de închiriere ce se va încheia potrivit prezentei hotărâri, de a achita cuantumul sumei de 46.152,66 lei, ce reprezintă majorări de întârziere pentru neplata la termen a cuantumului chiriei conform contractului de închiriere nr. 2985/01.02.2011, în termen de 60 de luni de la data perfectării contractului de închiriere, în rate lunare egale, care se vor achita până în ultima zi a fiecărei luni, pentru rata aferentă lunii în curs, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului de închiriere în condiţiile neachitării a trei rate consecutiv”, se precizează în documentul postat pe site-ul primăriei.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.